Download putty ssh for windows Untitled Document
   
대사관 | 유관기관 | 한인회 | 유학생회 | 기타한인단체 | 한인동포업체 | 주재상사 | 유럽내 추천사이트 | 해외동포 언론사이트  
     

>

단독 사설
단독 칼럼
단독 인터뷰
독자기고/특별기고
엣세이/여행기/장편소설
 
유럽한인 취재뉴스
유로저널 특집뉴스
취재/독자/동영상
 
한인사회 게시판
정부/대사관 공지
재미있는 유머
 
경제뉴스
국제뉴스
정치뉴스
사회뉴스
기업뉴스
문화뉴스
연예뉴스
건강뉴스
여성뉴스
스포츠뉴스
내고장소식
 
독일뉴스
영국뉴스
베네룩스
프랑스뉴스
유럽뉴스
동유럽뉴스
스칸디나비아
스페인/이탈리아
오스트리아/스위스
그리스/터키/포르투갈
 
유럽각국 전시정보
유럽각국 이민정보
유럽각국 생활정보
유럽각국 교육정보
유럽각국 문화정보
여행기사 정보제공
유럽각국 여행정보
유럽각국 연금제도
유럽각국 세무정보
유럽한인 사회현황
유럽소비자 제품평가
 
공공기관/기업광고
동포업체 및 기타/해외
 
번역/통역, 관광, 가이드
민박, 하숙, 호텔
 

Home

1. 부다페스트 내 선물가게 안내 1) Ajándékpolc (www.ajandekpolc.hu) - 주소 : 1025 Bp. Löv&...

Posted in 동유럽  /  by eknews  /  on Jan 07, 2009 03:42
extra_vars1 : ||||||||||||||||||||| 
extra_vars2 : ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
1. 부다페스트 내 선물가게 안내

1) Ajándékpolc (www.ajandekpolc.hu)

     - 주소 : 1025 Bp. Lövőház u. 19.
     - Tel : (1) 316-5225
     - 운영시간 : 월~금 10:00-18:00, 토 10:00-14:00

2) Ambiente  

     - 주소 : 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. Mammut I. Magasföldszint
     - Tel : (1) 345-8106
     - 운영시간 : 월~토 10:00-21:00, 일 10:00-18:00

3) Láng Csaba E.V. (www.megacity.hu)

     - 주소 : 1158 Budapest, Drégelyvár út 57
     - Tel : 06-20-234-4445

4) Forma Design (www.forma.co.hu)

     - 주소 : 1054 Budapest V. Ferenciek tere 4. (a passzázsban)
     - Tel : (1) 266-5053
     - 운영시간 : 월~금 11:00-19:00, 토 10:00-14:00 등

2. 선물가게 온라인 샵

1) Ajándék Centrum (www.ajandek-centrum.hu)

2) Ajándék Market (www.ajandekmarket.hu)

3) Ajándéközön (www.ajandekozon.hu)

4) Stile Interio (www.stileinterio.hu) 등

3. 관련 사이트

   ㅇ www.karacsonyiajandek.lap.hu
       (헝가리 내 선물가게 및 선물 관련 정보)

 

 

URL
http://eknews.net/xe/32011
Date (Last Update)
2009/01/07 03:42:01
Category
동유럽
Read / Vote
4998 / 0
Trackback
http://eknews.net/xe/32011/5c5/trackback
List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
» 동유럽 헝가리, 선물가게 안내 2009 / 01 / 07 4998
55 동유럽 헝가리, 시나고그 (Zsinagóga) - 유대교회당 2009 / 01 / 07 4075
54 동유럽 헝가리, 지하철 박물관 (Földalatti Vasút Múzeum) 2009 / 01 / 07 4123
53 동유럽 헝가리, 음식점, 상점 박물관 (Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum) 2009 / 01 / 07 3860
52 동유럽 헝가리, 열차 이용 안내 2009 / 01 / 07 4742
51 동유럽 헝가리, 아퀸쿰 박물관 (Aquincumi Múzeum) imagefile 2009 / 01 / 07 4252
50 동유럽 헝가리, 부다페스트 버스 씨티투어 안내 2009 / 01 / 07 5606
49 동유럽 헝가리, 유람선 관광안내 imagefile 2009 / 01 / 07 5844
48 동유럽 헝가리, 부다페스트 전통식당 및 유명카페 안내 image 2009 / 01 / 07 7565
47 동유럽 헝가리, 언드라시 거리 (Andrássy út) 2009 / 01 / 07 3068
46 동유럽 헝가리, 호르또바지 국립공원 (Hortobágyi Nemzeti Park) image 2009 / 01 / 07 2529
45 동유럽 헝가리, 피츠 (Pécs) image 2009 / 01 / 07 2380
44 동유럽 헝가리, 페르퇴드 (fertőd) image 2009 / 01 / 07 2223
43 동유럽 헝가리, 케츠케미트 (Kecskemét) image 2009 / 01 / 07 2625
42 동유럽 헝가리, 컬로처 (Kalocsa) image 2009 / 01 / 07 3615
41 동유럽 헝가리, 쥴러 (Gyula) image 2009 / 01 / 07 2238
40 동유럽 헝가리, 시케쉬페히르바르 (Székesfehérvár) image 2009 / 01 / 07 2201
39 동유럽 헝가리, 쉬멕 (Sümeg) image 2009 / 01 / 07 2137
38 동유럽 헝가리, 세게드 (Szeged) image 2009 / 01 / 07 3658
37 동유럽 헝가리, 샤르바르 (Sárvár) image 2009 / 01 / 07 2232
Board Search
1 2 3
a